MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Op de bestuursvergadering van 12 februari 2024 maakte Pier Klok bekend om gezondheidsredenen per direct te stoppen als voorzitter en bestuurslid van onze vereniging Suyderwou’s Historie.

Pier is in november 2000 in ons bestuur gekomen en was vanaf 2015 voorzitter.
Wij als bestuur betreuren het vertrek van Pier en danken hem voor zijn jarenlange grote inzet voor onze vereniging.

Hij had ook een groot aandeel in het samenstellen van ons verenigingsblad Suyderwou’s Chronyk, waarvan hij redacteur was.

Tot de jaarvergadering zal Wilma Knip waarnemend voorzitter zijn.

We zijn nu op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Mocht u interesse hebben in de geschiedenis van Zuiderwoude en lijkt het u leuk om deel uit te maken van het bestuur,  meldt u zich dan bij ons voor informatie.

Het bestuur van Vereniging Suyderwou’s Historie

Wilma Knip, secretaris

Telefoon 020-4031989
e-mail: w.knip@planet.nl