Bestuur

VERENIGING SYDERWOU’S HISTORIE

Voorzitter:

G.P. Klok

Dijkeinde 7

1153PH Zuiderwoude

Telefoon: 0204033224

Email: pierklok@hotmail.com

 

Secretaris:

W. Knip-Schouten

Rijperweg 5

1153 PL Zuiderwoude

Telefoon 020-4031989

Email:  w.knip@planet.nl

 

Penningmeester:

E.A. Honingh

Dorpsstraat 29

1153PD Zuiderwoude

Telefoon: 0204033243

Email: edenadrie@hetnet.nl

 

Bestuursleden:

M.J. Esselman

Burg. Peereboomweg 15

1151 EC Broek in Waterland

Telefoon: 06-29823878

 

A.J.D. Klein-de Moes

Aandammergouw 11

1153PA Zuiderwoude

Telefoon: 0204033055

Email: chrklein@ziggo.nl

Het huidige bestuur: vlnr Hans Resing, Bert Honingh, Alie Klein-de Moes, Ed Honingh en Pier Klok

 

28-11-2014 Jaarvergadering Suyderwou’s Historie. Oprichter Han Buwalda, voert voor de laatste keer als voorzitter het woord.