Suyderwou’s Chronyk

De Suyderwouder Chronyk, het blad van onze vereniging, verschijnt ieder voorjaar en ieder najaar.

Chronyk 121 is in november verspreid. In dit nummer speciale aandacht voor de fanfare van Zuiderwoude die dit jaar 100 jaar bestaat. Losse nummers van deze editie zijn voor vijf euro te verkrijgen bij een van de bestuursleden.