Doel van de vereniging

De statuten van Suyderwou’s Historie zijn in oktober 1976 gedeponeerd. De volledige tekst van de statuten vind je HIER

Dit zijn de doelstellingen die toen zijn vastgelegd. 

Suyderwou’s Historie heeft ten doel om de kennis van de historie van Zuiderwoude te vergroten.
Dat doen we door:

  1. Het stimuleren van historisch onderzoek
  2. Het verzamelen van bestaande informatie
  3. Het verzamelen en beheren van historische voorwerpen
  4. Het samenstellen van een eigen blad genaamd ‘Suyderwou’s Cronyk’.
  5. Het uitlenen van boeken of andere geschriften aan de leden.
  6. Het organiseren van tentoonstellingen, voordrachten, historische wandelingen etc.
  7. Aandacht schenken aan het behoud van de leefbaarheid van het dorp
  8. Het bevorderen van het behoud van historisch belangrijke objecten in en rond de voormalige banne Suyderwoude