Foto van de maand maart

September 1958, de school gaat aan. De leerlingen lopen over het schoolplein, waar nu de woning van Herman Jansen staat.
Opvallende dingen: de openbare brievenbus aan de schoolwoning en de olietank op het schoolplein.