Foto van de maand maart

Een foto uit 1959 van het dorpsplein. Er is daar nogal wat veranderd. Geheel links de woning van de familie Ernst Meij en inwonend Klaas Lafargue (nu Kees en Dicky Zonneveld). Daarnaast de boerderij van Klaas Honingh, de vader van Jo Honingh (nu fam. Arkesteijn). Rechts de woning van Cor van Waveren (nu Emile en Caecilia Gerritsen. Wat verder opvalt is de elektriciteitspaal op het kerkerf. (klik op de foto voor vergroten)