Geschiedenis

DE GESCHIEDENIS VAN ZUIDERWOUDE IN HET KORT

Het dorp Zuiderwoude telt 320 inwoners en behoort tot de gemeente Waterland, provincie Noord-Holland. Het is ook een van de oudste dorpen van Noord-Holland.

Het bestond al in 863 onder de naam “Suytherdershage”

In 923 werd het genoemd als de plaats waar het aan Graaf Dirk de Eerste in leen gegeven Graafschap Holland ophield. Men leefde van de jacht, de visserij en enige veeteelt.

In de zestiende eeuw – de naam veranderde toen in “Suyderwoudt”- kwam er welvaart, ontstaan door de schippers die handel dreven met landen aan de Oostzee, Suriname en het oostelijk deel van de Middellandse Zee.

In het jaar 1624 werd een grote nieuwe kerk gebouwd met daaraan vast een raadhuis (tot 1812 vormde Zuiderwoude met Uitdam een eigen gemeente).

Er stonden ook meer huizen dan tegenwoordig. Vooral aan het Dijkeinde was meer bebouwing wat nu nog is te zien aan de diverse terpen.

Langzaam werd de situatie slechter en brak een periode van armoede aan.

De scheepvaart werd overgenomen door Amsterdam en onder de koeien brak veepest uit.

Het dorp werd tweemaal zwaar getroffen door grote branden.

In 1573 staken de Spanjaarden het dorp in brand en in 1712 brandden 13 huizen af en raakte ook het kerkgebouw zwaar beschadigd.

Ook kreeg men te maken met grote overstromingen o.a. in 1825 en 1916.

In 1812 werd de burgerlijke gemeente Zuiderwoude, waartoe ook Uitdam behoorde, samengevoegd met Broek in Waterland.

Maar ook in het begin van de twintigste eeuw was het voor de meeste grote gezinnen een zware tijd. De vele boerderijtjes waren klein en de landbouwprijzen erg laag, waardoor velen genoodzaakt waren er een baantje bij te hebben. Kinderen werden vaak (te) vroeg van school gehaald om thuis te helpen.

In 1933 bestond het dorp uit 95 woningen waarvan 52 boerderijen. Nu 120 woningen en maar 6 boerderijen. Ook waren er in die tijd een tiental winkeltjes en tot 1939 een melkfabriek.

Thans is Zuiderwoude weer een aantrekkelijk dorp.

Mede door de gunstige ligging zijn de woningprijzen sterk gestegen.

Voor de meeste jongeren betekent dit wel dat men het dorp gaat verlaten.

Al is er al jaren geen winkel meer, andere voorzieningen zijn er gelukkig nog wel te vinden.

Een actieve kerkelijke gemeente en een mooi gezichtsbepalend kerkgebouw dat in 2004 grondig is gerestaureerd (www.kerkzuiderwoude.nl)

In 1982 werd tegenover de oude school een nieuwe school gebouwd genaamd De Overhaal.

Het Dorpshuis van 1972 draait nog steeds met een grote groep vrijwilligers.

Al jaren vervult het fanfarecorps Zuiderwoude een belangrijke rol in het verenigingsleven.

Daarnaast is er nog een toneelvereniging, een klaverjasclub, een sjoelclub en een historische vereniging. Aan de Gouw bevinden zich twee grote aannemingsbedrijven en aan de

Aandammergouw een boerderijwinkel.

’s Zomers wordt het dorp druk bezocht door fietsers en wandelaars.

Nog enkele belangrijke historische gebeurtenissen:

1877-1879    Bouw van de huidige kerk.

14-01-1916  De Zuiderzeedijk breekt door en op een enkele terp na komt heel Zuiderwoude maanden in het water te staan.

21-08-1936  De Burgemeester Peereboomweg wordt geopend.

30-08-1962  Feestelijke opening van de Rijperweg.

27-06-1975  Opening van de weg door het Dijkeinde.

15-01-1987  Een zware brand aan de Gouw legt 3 stolpboerderijen in de as.

2006             Aan de Dwarsgouw komen 14 nieuwe woningen gereed.