Foto van de maand

De fraaie woning Dijkeinde 1. Deze werd als boerderij gebouwd in 1829 en vernieuwd in 1914.
In 1986 volgde de laatste opknapbeurt in opdracht van architect/bewoner Philip Truijen.
Kort daarna werd het een rijksmonument.
Vermoedelijk heeft op deze terp in de 16e eeuw al een huis gestaan.

Foto van de maand maart

September 1958, de school gaat aan. De leerlingen lopen over het schoolplein, waar nu de woning van Herman Jansen staat.
Opvallende dingen: de openbare brievenbus aan de schoolwoning en de olietank op het schoolplein.