Foto van de maand maart

September 1958, de school gaat aan. De leerlingen lopen over het schoolplein, waar nu de woning van Herman Jansen staat.
Opvallende dingen: de openbare brievenbus aan de schoolwoning en de olietank op het schoolplein.

Foto van de maand februari

 

Kaart van Zuiderwoude in 1716 (klik op de foto om te vergroten)
Wat opvalt zijn:
De naam Suyderwoudt
De vele woningen aan het Dijkeinde
De namen Agter Gouw voor de Gouw en De Gouw voor Dorpsstraat en Dijkeinde
De 3 Poel Molens en de Binnen Gouw Molen
De Poel Sluys en de Slooter Beye Sluys
De Ye i.p.v. Uitdammer Die
De kerk van Uitdam aan de zuidkant van het dorp